Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

Wstęp

Rozdział I.
Kształtowanie się koncepcji ochrony praw człowieka
1.1. Tło historyczne
1.2. Organizacje europejskie
1.3. Rozwój  ochrony praw człowieka

Rozdział II
Prawa podlegające ochronie w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
2.1. Ochrona naruszalności fizycznej i psychicznej jednostki ludzkiej
2.1.1 Prawo do życia
2.1.2 Wolność od nieludzkiego traktowania
2.1.3 Wolność od niewolnictwa i pracy przymusowej
2.1.4. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
2.2. Ochrona poszanowania, mienia i udziału w życiu publicznym
2.2.1 Poszanowanie życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji
2.2.2 Wolność myśli, sumienia i wyznania
2.2.3 Poszanowanie swobody wypowiedzi
2.2.4 Prawo do zgromadzeń i stowarzyszeń
2.2.5 Poszanowanie mienia
2.2.6 Inne prawa
2.3. Ochrona prawa do rzetelnego postępowania

Rozdział III
Warunki składania skargi
3.1. Rodzaje skarg
3.1.1 Skargi indywidualne
3.1.2 Skargi składane przez Państwa – Strony
3.2. Warunki dopuszczalności i warunki odrzucenia skargi
3.2.1 Warunki dopuszczalności
3.2.1.1 Warunki formalne wymagane od wnoszonej skargi
3.2.1.2 Tryb wnoszenia skargi
3.2.1.3 Kryteria dopuszczalności skargi
3.2.2 Warunki odrzucenia skargi

Rozdział IV
Procedura składania skargi
4.1. Pomoc prawna
4.2. Procedura przed Trybunałem
4.3. Orzeczenia wydane przez Trybunał Strasburski
4.3.1 Orzeczenia wobec Polski
4.3.2 Orzeczenia wobec innych państw

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone