Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu


PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIROSTW

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
POJĘCIE I ISTOTA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
1.1. Pojęcie i klasyfikacja przedsiębiorstw
1.2. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw
1.3. Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
1.4. Sektor MSP w świetle danych statystycznych

ROZDZIAŁ II.
FINANSOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA MSP
2.1. Istota i rodzaje finansowania działalności przedsiębiorstw
2.2. Kapitały własne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
2.3. Finansowanie działalności gospodarczej długoterminowym kapitałem obcym
2.4. Finansowanie działalności gospodarczej krótkoterminowym kapitałem obcym

ROZDZIAŁ III.
POLITYKA WSPARCIA SEKTORA MSP Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
3.1. Fundusze europejskie jako wsparcie dla przedsiębiorstw w Polsce
3.2. Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
3.3. Charakterystyka osi priorytetowych w ramach PO KL
3.4. Podział środków w ramach PO KL i realizacja Programu

ROZDZIAŁ IV.
WSPARCIE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2007-2013
4.1. Działania na rzecz szkolenia i doradztwa z PO KL
4.2. Działania na rzecz zatrudnienia z PO KL
4.3. Zasady przygotowania wniosku aplikacyjnego i załączników do PO KL
4.4. Kwestie problematyczne związane z przygotowywaniem i składaniem dokumentów aplikacyjnych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ANEKS
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone